» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Poskytované služby

Domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých klientov s telesným postihnutím poskytuje:

Obslužné činnosti - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Ubytovanie

Typ izby

Počet izieb

Jednolôžková

16

Dvojlôžková

20

Trojlôžková

5

Štvorlôžková

1

 

Stravovanie
Stravovanie je zabezpečené v jednej spoločnej jedálni pre klientov. Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách prostredníctvom prísuvných stolíkov k posteli klienta. Klientom sa poskytuje strava:

  • racionálna
  • diabetická
  • šetriaca (žlčníková)

Strava sa podáva 5 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.