» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Posedenie pre seniorov – Mesiac úcty k starším

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Posedenie pre seniorov – Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa klienti nášho strediska Domov sociálnych služieb vo Zvolene zúčastnili slávnostného posedenia pre seniorov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2019 na IX. ZŠ Zvolen-Západ v priestoroch jedálne. Podujatie každoročne organizuje mesto Zvolen.

V úvode programu našich starších spoluobčanov privítala vedúca Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny PhDr. Mária Koreňová a po nej nasledoval slávnostný príhovor primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej.

Pre seniorov bolo pripravené slávnostné občerstvenie, kultúrny program a vystúpenie detí zo ZŠ. Zábava bola v plnom prúde, seniori tancovali a spievali. Počas zábavy sa konala aj tombola a naši klienti si z príjemného posedenia odniesli 1. a 5. cenu. 

Ďakujeme mestu Zvolen za pozvanie. 

Autor článku, vložil dňa: 24. októbra 2019 – Mgr. Jana Hiczérová