» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Podujatie s environmentálnou tematikou – Lesnícke dni

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Podujatie s environmentálnou tematikou – Lesnícke dni

Dňa 26. apríla 2019 sme sa s našimi zdravotne postihnutými prijímateľmi sociálnej služby z Domova sociálnych služieb vo Zvolene, zúčastnili slávnostného otvorenia 13. ročníka celoslovenského podujatia – „Lesnícke dni“ na Námestí SNP vo Zvolene, ktorý je hlavným mestom slovenského lesníctva.   

Lesnícke dni ponúkajú pre širokú verejnosť bohatý program podujatí, ktoré sú zamerané na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť. Pestrý program podujatí ponúkal široké spektrum aktivít pre všetky vekové kategórie. Kultúrno – spoločenský program, tvorivé dielne, lesná pedagogika, sokoliari, hry, drobné súťaže a vzdelávanie zážitkovým učením o lese, všeobecne o prírode a o práci lesníkov, to všetko sme zažili v tento krásny slnečný deň s našimi zdravotne postihnutými prijímateľmi sociálnej služby.

Autor článku, vložil dňa: 26. apríla 2019 – Mgr. Jana Hiczérová