» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Podujatie s environmentálnou tematikou – Lesnícke dni

Archív aktualít » Aktuality z roku 2017 » Podujatie s environmentálnou tematikou – Lesnícke dni

 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni
 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni
 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni
 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni
 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni
 • Lesnícke dni
  Lesnícke dni

Vo Zvolene, ktorý je hlavným mestom slovenského lesníctva sa dňa 21. apríla 2017 na Námestí SNP slávnostne otvoril už 11. ročník Lesníckych dní, ktoré ponúkajú bohatý program podujatí určený pre širokú verejnosť, zameraný na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Slávnostné otvorenie sa viaže k dátumu 22. aprílDeň Zeme.

Zvykom „Lesníckych dní“ je snaha vytvoriť z tohto podujatia každoročnú tradíciu, ktorá prispeje k rozvoju povedomia verejnosti o význame činností lesného hospodárstva pre spoločnosť. Ich cieľom je spájanie štátnych a neštátnych lesníckych inštitúcií pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, oslovovanie širokej odbornej i laickej verejnosti, informovanosť o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, interaktívne približovanie práce lesníkov a úloh lesného hospodárstva, motivovanie ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa, rozširovanie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti a odovzdávanie tradície lesníctva ďalším generáciám. Pestrý program podujatí ponúka aktivity pre všetky vekové skupiny.

Kultúrno–spoločenský program, tvorivé dielne, lesná pedagogika, sokoliari, hry, drobné súťaže a vzdelávanie zážitkovým učením o lese, všeobecne o prírode a o práci lesníkov, to všetko sme zažili v tento deň s našimi zdravotne postihnutými klientmi.

Dnešný deň s environmentálnou tematikou sme si naplno užili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Vložila, dňa: 21. apríla 2017 – Mgr. Jana Hiczérová