» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Pečenie medovníkov

AKTUALITY » Pečenie medovníkov

Predvianočnú atmosféru sme spoločne mohli prežívať pri peknej aktivite - vykrajovaní a pečení medovníkov. Bol to veľmi príjemný čas, medovníky sme ochutnali a ostatné odložili na ponúknutie pre všetkých našich klientov na Vianoce.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 16.decembra 2022