» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Oslava životného jubilea 90-tich rokov nášho klienta

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Oslava životného jubilea 90-tich rokov nášho klienta

 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov
 • Oslava 90-tich rokov
  Oslava 90-tich rokov

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné... Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak sa jedná o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Dňa 14. septembra sme sa v Domove sociálnych služieb vo Zvolene stretli pri príležitosti krásneho životného jubilea nášho klienta pána Mgr. Jozefa Hrnčiara, ktorý oslávil 90. narodeniny. Svojou prítomnosťou nás poctila pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, riaditeľka DD a DSS Zvolen–Záhonok PhDr. Mária Machayová, zamestnanci a klienti strediska DSS vo Zvolene. K tomuto krásnemu životnému jubileu sme nášmu klientovi popriali všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie a krásnu a pokojnú jeseň života. Zároveň sme mu venovali tieto úprimné vinše:

 

Milý pán Jozef Hrnčiar,

nepozerajte sa spiatky a tešte sa z krásnej 90-tky.

Veď život rýchlo letí ako šíp

a ako ho prežiť nevie predsa nik.

Nech krásne spomienky sa k Vám vrátia

a všetky zlé nech sa navždy stratia.

Prajeme Vám nech tento krásny deň,

dá Vám úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok,

dá Vám len šťastný krok.

Prajeme Vášmu telu zdravie, ruke pevný stisk,

pokoj v srdci a nejaký ten zisk.

Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,

nech Vám dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie.

 

Vložila, dňa: 14. septembra 2016 – Mgr. Jana Hiczérová