» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Oslava životného jubilea 90-tich rokov našej klientky

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Oslava životného jubilea 90-tich rokov našej klientky

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné... Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak sa jedná o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia.

Dňa 30. novembra 2018 sa naša klientka pani Etelca Konkolyová dožila krásneho životného jubilea 90-tych narodenín, ktoré oslávila nielen v kruhu svojej najbližšej rodiny ale aj s klientmi a zamestnancami strediska DSS vo Zvolene. Svojou prítomnosťou nás poctil aj zástupca primátora mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík a pani riaditeľka DDaDSS Zvolen - Záhonok PhDr. Mária Machayová.

K tomuto krásnemu životnému jubileu sme našej klientke popriali pevné zdravie, vitalitu, radosť z každého dňa a pokojnú jeseň života. Zároveň sme jej venovali tieto úprimné slová:

Milá pani Etelca Konkonlyová,

nepozerajte sa spiatky a tešte sa z krásnej 90-tky.

Veď život rýchlo letí ako šíp

a ako ho prežiť nevie predsa nik.

Nech krásne spomienky sa k Vám vrátia

a všetky zlé nech sa navždy stratia.

Prajeme Vám nech tento krásny deň,

dá Vám úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok,

dá Vám len šťastný krok.

Prajeme Vášmu telu zdravie, ruke pevný stisk,

pokoj v srdci a nejaký ten zisk.

Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,

nech Vám dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie.

 

Vložila, dňa: 03.12.2018 – Mgr. Jana Hiczérová