» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Oslava narodenín

AKTUALITY » Oslava narodenín

  • oslava narodenín
    oslava narodenín
  • oslava narodenín
    oslava narodenín

Dňa 06.05.2021 náš klient, pán Ján Hanes, oslávil svoje narodeniny v kruhu priateľov z DSS Zvolen. Nechýbali gratulanti, malé občerstvenie a dobrá nálada. Pánovi Jánovi Hanesovi, želáme všetci pevné zdravie, veľa lásky a šťastia.

Autor článku: Mgr. Peter Dúbravský

Vložil dňa: 07. mája 2021 – Mgr. Jana Hiczérová