» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Opäť sme oslávili krásne okrúhle životné jubileum

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Opäť sme oslávili krásne okrúhle životné jubileum

  • 90. narodeniny
    90. narodeniny
  • 90. narodeniny
    90. narodeniny

 

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné... Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je aj oslava narodenín. Keď ide o okrúhle životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia.

Dňa 17. februára sme v našom zariadení Domove sociálnych služieb vo Zvolene opäť oslávili krásne okrúhle životné jubileum – 90 rokov a to s našou klientkou pani Valériou Morvayovou. 

Milá naša pani Valéria,

k Vašim krásnym 90. narodeninám Vám prajeme pevné zdravie a veľa radosti a aby Vás nesužovali žiadne starosti. Aby ste knihu svojho života aj naďalej čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou a aby Vás neopúšťal životný optimizmus a zmysel pre humor.

Vložila, dňa: 17. februára 2017 – Mgr. Jana Hiczérová