» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Obdobie pred zlatou adventnou nedeľou

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Obdobie pred zlatou adventnou nedeľou

 • ZŠ - Dominika Savia
  ZŠ - Dominika Savia
 • ZŠ - Dominika Savia
  ZŠ - Dominika Savia
 • ZŠ - Dominika Savia
  ZŠ - Dominika Savia
 • ZŠ - Dominika Savia
  ZŠ - Dominika Savia
 • ZŠ - Dominika Savia
  ZŠ - Dominika Savia

Pojem advent pochádza z latinského slova „adventus“ čo v preklade znamená príchod a veriaci si v tomto období pripomínajú, že na svet príde Kristus. Toto obdobie sa vyznačuje dvojakým očakávaním – narodenie a príchod a z daného dôvodu je preto rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť sa nesie v očakávaní druhého príchodu Krista a druhá časť je charakteristická prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasličkách. Advet je presnejšie obdobie pred Štedrým dňom a trvá štyri týždne, pričom adventné nedele sú štyri a označujeme ich železná, bronzová, strieborná a zlatá. Je to obdobie prípravy na vianočné sviatky.

V týždni pred zlatou adventnou nedeľou - 19.12.2018 prišli do nášho zariadenia žiaci ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen a pani učiteľka Ing. J. Kleinová so sviatočným programom. Vianočné koledy, pesničky, príbehy, vinše v podaní žiakov boli umocnené ich hrou na gitaru, husle, ale aj na ukulele („čarovný“ strunový nástroj pôvodom z Portugalska). Predvianočná atmosféra celého vystúpenia bola taká magická, že naši prijímatelia soc. služby si nahlas spievali spolu so žiakmi koledy a pesničky.  Magickou sa stala aj tým, že sa tohto programu  zúčastnili a užívali si ho aj niektorí rodinní príslušníci našich prijímateľov soc. služby. Na záver programu žiaci rozdali všetkým medovníkové tortičky, ktoré boli chutné ako od babičky.

Vianočná hudba sa vkradla do našich sŕdc. Láska, teplo, neha nás obklopila a svetlo porozumenia a pokoja sa rozsvietilo v nás. Pokojné, láskyplné, radostné a zároveň čarovné Vianoce nech zavítajú k nám.

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložil, dňa: 27. decembra 2018 – Mgr. Jana Hiczérová