» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Nový rok 2020

ARCHÍV AKTUALÍT  » Nový rok 2020

 

Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,

prišiel čas obrátiť aj list v kalendári.

V novom roku, naši milí,

lásky, blaha, zdravia, sily,

úspechov a šťastia veľa

z úprimného srdca želá

                                   stredisko Domov sociálnych služieb vo Zvolene.