» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Návšteva ZOO

AKTUALITY » Návšteva ZOO

DSS Symbia zorganizovalo návštevu ZOO v Bojniciach, na ktorú pozvalo aj klientov nášho zariadenia. Pracovníci ZOO pripravili pre klientov poznávací program, ktorý bol ladený úsmevným až komickým tónom. V tomto programe vystupovali klauni, ktorí mali stanovištia v areáli ZOO a našim klientom spestrili prehliadku vtipným slovom, žonglérskymi kúskami, spevom a tancom. Žiarivé oči našich klientov a usmievané tváre svedčili o tom, že tento výlet splnil svoj účel a naplnil očakávania.

Autor článku: Mgr. Ivan Škriniar, sociálny pracovník

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 7.októbra 2022