» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Návšteva našich klientov v Kine STAR vo Zvolene

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Návšteva našich klientov v Kine STAR vo Zvolene

V našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene v rámci kultúrno – záujmovej činnosti pripravujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách rôzne záujmové aktivity a kultúrno-spoločenské podujatia, aby sme im vyplnili voľný čas.

Dňa 27. marca 2019 sme pre našich prijímateľov sociálnej služby zorganizovali návštevu kina na kultúrno-spoločenské vyžitie. V kine STAR vo Zvolene sme si spoločne vychutnali príjemné chvíle na francúzskej komédii „Čo sme komu zase urobili?“ ktorá bola plná humoru a zábavy. Z predstavenia sme odchádzali rozosmiati, nadšení a plný pozitívnych dojmov.   

Autor článku, vložil dňa: 28. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová