» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Návšteva múzea

AKTUALITY » Návšteva múzea

V Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen sme navštívili výstavu "Tetrovovité". Mohli sme vidieť modely a fotografie tetrova hlucháňa, tetrova hrivnáka a jariabka. Dozvedeli sme sa aj informácie o Ferdinandovi Coburgovi - panovníkovi, prírodovedcovi, cestovateľovi a vášnivom poľovníkovi, ktorý mal k Slovensku a Slovákom veľmi srdečný vzťah.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 28. februára 2023