» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Návšteva Divadla JGT vo Zvolene

Aktuality » Návšteva Divadla JGT vo Zvolene

Dňa 17. mája 2018 si klienti Domova sociálnych služieb vo Zvolene spestrili dopoludnie návštevou Divadla JGT vo Zvolene, ktoré je  orientované na širokú vrstvu publika a v bohatej programovej skladbe sú diela klasických dramatických autorov, divadelné hry, komédie. Diváci každej vekovej kategórie majú možnosť bohatého kultúrneho vyžitia.    

Klienti zariadenia DSS vo Zvolene si deň spestrili sledovaním divadelného predstavenia Denník Anny Frankovej. Klienti chválili herecké výkony divadelníkov a s nadšením im tlieskali. Ďakujeme všetkým účinkujúcim hercom za fantastický herecký výkon a skvelé divadlo!

 

Autor:  PhDr. Tímea Laššáková PhD.

Vložila dňa: 03. júla 2018 – Mgr. Jana Hiczérová