» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Návšteva arboréta

AKTUALITY » Návšteva arboréta

Teplé letné dopoludnie sme strávili v krásnom prostredí Arboréta "Borová Hora", kde sme si mohli pozrieť rôzne kultivary ruží, kaktusov, sukulentov, drevín... Ovoniavali sme, potešovali sa krásou a precvičovali nohy pri prehliadke tohto pracoviska Technickej univerzity vo Zvolene.