» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Muzikoterapia v DSS M. R. Štefánika vo Zvolene

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Muzikoterapia v DSS M. R. Štefánika vo Zvolene

 • Muzikoterapia
  Muzikoterapia
 • Muzikoterapia
  Muzikoterapia
 • Muzikoterapia
  Muzikoterapia
 • Muzikoterapia
  Muzikoterapia
 • Muzikoterapia
  Muzikoterapia

V zariadení Domova sociálnych služieb pre telesne postihnutých dospelých a seniorov vo Zvolene sme začali intenzívne využívať muzikoterapiu ako podpornú, motivačnú a psychoterapeutickú liečebnú metódu. Muzikoterapia je liečba hudbou, ktorá využíva upokojujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres a agresivitu. Hudba pôsobí na emócie ľudí, na ich motorické a vegetatívne funkcie. Účinky hudby sa využívali už v dávnej minulosti, napríklad v starovekej Číne, Egypte a Grécku. Muzikoterapiu v našom zariadení sociálnych služieb uskutočňujeme prostredníctvom živej gitarovej hudby. Terapiu vedie náš priateľ Pavol Gubáň, ktorý vždy s radosťou zavíta medzi našich klientov a zahrá im najrôznejšie slovenské piesne. Klienti si spoločne s hudobníkom zaspievajú a niektorí veru aj zatancujú. Pozitívne účinky muzikoterapie sa prejavujú prevažne u depresívnych klientov, u ktorých sa zlepšuje ich psychická pohoda. Muzikoterapiu využívame taktiež u novoprijatých klientov, čím sa zlepšuje ich adaptácia v zariadení. Terapia hudbou je vhodná aj u klientov s diagnózou nespavosti. Melódia a tóny hudby u klientov vyvolávajú v niektorých prípadoch až nevysvetliteľné reakcie. Pri jednom terapeutickom sedení sme spozorovali u depresívneho klienta ako mu od dojatia stekajú slzy po tvári. Je pre nás nesmierne krásny pocit, keď vidíme  našich klientov odchádzať z terapie s úsmevom na tvári a teplom na duši. Vtedy vieme, že naša práca má zmysel.

Autor: PhDr. Timea Laššáková, vedúca strediska DSS vo Zvolene Vložila, dňa: 02. apríla 2013 - Bc. Jana Hiczérová