» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Mikulášske balíčky v DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Mikulášske balíčky v DSS

Študentky druhého ročníka odboru sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravili pre našich klientov projekt s názvom „Balíček radosti - aby každý senior mal pocit, že nie je sám“ prostredníctvom predmetu Tretí sektor a mimovládne organizácie pod záštitou doc. PhDr. Alžbety Brozmanovej Gregorovej, PhD.

Od univerzity dostali grant a na projekt im prispeli aj nezávislí darcovia a rôzne firmy. Do projektu sa zapojili študentky Bianca Laššáková, Vanda Antalová, Laura Šimonová, Miriam Tábiová, Nikolett Dlhá a Sára Kaszášová, ktoré priniesli Mikulášske balíčky pre našich klientov. V mene našich klientov srdečne ďakujeme.

Autor článku: PhDr. Tímea Laššáková, PhD. - vedúca strediska DSS

Vložil, dňa: 07. decembra 2020 – Mgr. Jana Hiczérová