» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Mesiac október - mesiac úcty k starším

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Mesiac október - mesiac úcty k starším

 • Úcta k starším
  Úcta k starším
 • Úcta k starším
  Úcta k starším
 • Úcta k starším
  Úcta k starším
 • Úcta k starším
  Úcta k starším

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme našich starších klientov úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti,...

Pri príležitosti „Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším“ každoročne pripravíme pre našich starších klientov milé rozptýlenie a potešenie v podobe vystúpenia. Tento rok medzi nás zavítali žiačky zo ZŠ sv. Dominika, ktoré si pre našich starších klientov pripravili pásmo krásnych pesničiek a básničiek a hneď v úvode im prejavili úctu svojim privítaním a milým slovom. Potešiť našich starších klientov prišiel aj pán Gubáň Pavol, s ktorým si naši klienti zaspievali ich obľúbené pesničky a zaspomínali tak na svoje mladšie časy. Vystúpenia boli naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, toleranciou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku.

Všetkým našim starším klientom prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

Aby sme nezabúdali na úctu k starším, dovoľte aby sme na záver citovali niekoľko slov v mene tých, ktorým patrí „Mesiac október – mesiac úcty k starším“: „Buďte požehnaní tí, ktorí máte pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Buďte požehnaní tí, ktorí uznávate, že moje uší už nezachytia každučké slovo. Buďte požehnaní tí, ktorí si uvedomujete môj zoslabnutý zrak a to, že moja myseľ už nie je taká bystrá. Buďte požehnaní tí, ktorí mi prepáčite, že som niečo vysypal alebo vylial“.

Vložila, dňa: 27. októbra 2016 – Mgr. Jana Hiczérová