» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Liečebná telesná výchova

Aktivizačné činnosti » Liečebná telesná výchova

 • Liečebná telesná výchova
  Liečebná telesná výchova
 • Liečebná telesná výchova
  Liečebná telesná výchova
 • Liečebná telesná výchova
  Liečebná telesná výchova
 • Liečebná telesná výchova
  Liečebná telesná výchova

Proces starnutia možno významne ovplyvniť na niekoľkých úrovniach, ale predovšetkým primeranou duševnou a fyzickou aktivitou, vhodnou stravou, rovnako stabilným zakotvením na sociálnej úrovni a kvalitou kontaktov s okolím. Tí, ktorí zostanú aktívni, sa dožívajú nielen vyššieho veku ale v danom veku sú aj v lepšej celkovej kondícii.

Liečebnou telesnou výchovou možno dosiahnuť povzbudivý a tonizačný účinok, ovplyvňuje obehové a dýchacie funkcie, rovnováhu vegetatívnej nervovej sústavy a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Jej cieľom je udržať či obnoviť telesné pohybové funkcie, ako aj rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu.

Našim zdravotne postihnutým klientom poskytujeme liečebnú telesnú výchovu, ktorej hlavným cieľom je osobná fyzická a psychická zdatnosť klientov. Nejde o športové výkony, ale o mobilitu, čiže schopnosť pohybov bežnej dennej činnosti, na uchovanie sebestačnosti, istoty, sebavedomia a kvality života. Snažíme sa o sociálnu adaptabilitu klientov, celkovú aktivizáciu organizmu, zlepšenie koordinácie dynamiky, vytrvalosti, posilňovanie sebestačnosti, zvyšovanie motorickej aktivity.

Klienti pod vedením sociálneho pracovníka p. Dušana Šebiana vykonávajú cvičenia neuromotoriky, čiže cvičenia na jemnú a hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rovnováhu a orientáciu v priestore. Pre našich telesne postihnutých klientov, ktorí majú postihnuté dolné končatiny sú veľmi dôležité cvičenia jemnej motoriky, ktoré majú pre nich veľký význam pre funkčnosť rúk a prstov, čo úzko súvisí so sebaobsluhou a sebestačnosťou.

Liečebná telesná výchova je pre niektorých klientov dôležitejšia z pohľadu nadväzovania a upevňovania kontaktov, pre rozvíjanie dôvery, priateľskej pomoci a radosti zo spoločného prežitku, získania schopnosti empatie (vcítenia sa do pocitov druhých) než samotný fyzický výkon.