» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Lesnícke dni

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Lesnícke dni

  • Lesnícke dni 1
    Lesnícke dni 1
  • Lesnícke dni 2
    Lesnícke dni 2
  • Lesnícke dni 3
    Lesnícke dni 3

Mesiacom lesov je apríl a zároveň 22. apríl je  Dňom zeme. Len pár dní po tom ako mestu Zvolen bol pridelený štatút – Mesto lesníctva sa konal na námestí SNP vo Zvolene X. ročník Lesníckych dní. Aj tento rok sme s klientmi nášho zariadenia podporili a zúčastnili sa Lesníckych dní. Program bol veľmi  bohatý –  dozvedeli  sme  sa  veľa  nového,  zúčastnili  sme  sa  rôznych hier  a  získali  aj  vecné  ceny. Najväčším  zážitkom  pre  našich  klientov  bola možnosť zasadiť si svoj vlastný stromček, ktorý si zobrali so sebou do zariadenia kde si budú môcť pripomínať tento krásny a nevšedný deň celý rok.

Autor článku - PhDr. Ingrid Čerkalová, sociálna pracovníčka

Vložil, dňa: 02. mája 2016 – Mgr. Jana Hiczérová