» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Lesná pedagogika v Symbii

AKTUALITY » Lesná pedagogika v Symbii

Kolektív pracovníkov Symbie v spolupráci s Mestskými lesmi Zvolen pripravili 2. ročník aktivít pod názvom Lesná pedagogika" pre klientov Symbie a pozvali aj klientov nášho DSS. V areáli Symbie bolo päť stanovíšť, na ktorých klienti ochutnali lesné plody, počúvali a identifikovali zvuky zvierat. Za pomoci "lesných pedagógov" si mohli vyrobiť vlastné dekoračné ozdoby a zapojiť sa do výroby vtáčích búdok. Príjemné dopoludnie, ktoré malo u klientov pozitívny ohlas, bolo zakončené hudbou, spevom a tancom v podaní "lesných pedagógov."

Autor článku: Mgr. Ivan Škriniar, sociálny pracovník

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková - 5. augusta 2022