» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Lesná pedagogika v Symbii

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktivity v roku 2022 » Lesná pedagogika v Symbii

Kolektív pracovníkov Symbie v spolupráci s Mestskými lesmi Zvolen pripravili 2. ročník aktivít pod názvom Lesná pedagogika" pre klientov Symbie a pozvali aj klientov nášho DSS. V areáli Symbie bolo päť stanovíšť, na ktorých klienti ochutnali lesné plody, počúvali a identifikovali zvuky zvierat. Za pomoci "lesných pedagógov" si mohli vyrobiť vlastné dekoračné ozdoby a zapojiť sa do výroby vtáčích búdok. Príjemné dopoludnie, ktoré malo u klientov pozitívny ohlas, bolo zakončené hudbou, spevom a tancom v podaní "lesných pedagógov."

Autor článku: Mgr. Ivan Škriniar, sociálny pracovník

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková - 5. augusta 2022