» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Hudobné vystúpenia

AKTUALITY » Hudobné vystúpenia

     Spev známych skladieb slovenských aj českých interpretov sprevádzaný hrou hudobníka p. Pavla Gubáňa na gitare  - to je program pre našich klientov každé druhé utorkové dopoludnie. Býva veselé, interaktívne, plné spoločného spevu, hry a tanca.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková - 15. augusta 2023