» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Folklór z Hontu v DSS - Zvolen

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Folklór z Hontu v DSS - Zvolen

Predvečer „Popolcovej stredy“ v rámci fašiangových aktivít dňa 04.03.2019 zavítala folklórna skupina Bzovíčanka a členovia Jednoty dôchodcov zo Bzovíka do strediska DSS vo Zvolene.

Ich vystúpenie sa nieslo v duchu ľudových tradícií viažucich sa na toto obdobie. Naši klienti s radosťou sledovali a počúvali humorné scénky, ľudové pesničky, básničky, pranostiky. Ľudová hudba a spev, ktoré sa niesli celým zariadením vyústila do spontánneho tanca klientov s účinkujúcimi. Po ukončení programu členky folklórnej skupiny pohostili klientov tradičnými domácimi pagáčikmi a zákuskami.

Za príjemne strávené dopoludnie ďakujeme účinkujúcim a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie so Bzovíčankou a Jednotou dôchodcov zo Bzovíka.

Autor článku : PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložil dňa, 05. marca 2019 – Mgr. Jana Hiczérová