» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Fašiangová veselica v DD-DSS Žiar nad Hronom

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Fašiangová veselica v DD-DSS Žiar nad Hronom

  • Fašiangová veselica v DD-DSS Žiar nad Hronom
    Fašiangová veselica v DD-DSS Žiar nad Hronom

Dňa 07. februára 2013 sa v DD-DSS v Žiari nad Hronom konala "Fašiangová veselic", ktorej sa zúčastnili aj naši klienti.

Vložila, dňa: 18. februára 2013 – Bc. Jana Hiczérová