» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Ergoterapia

Aktivizačné činnosti » Ergoterapia

Ergoterapia – pracovná terapia, činnostná terapia alebo liečba prácou je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie. Využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy a činnosti pri liečbe jedincov každého veku, s rôznym typom postihnutia, ktorí sú dočasne alebo trvale fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Jej cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti v bežných denných činnostiach a aktivitách voľného času. Pomáha riešiť praktické otázky súvisiace so znížením či stratou sebestačnosti v činnostiach, ktoré sú pre život nepostrádateľné, čím podporuje aktívne začlenenie klienta do spoločnosti a prispieva k zvýšeniu jeho kvality života. Ako terapeutický prostriedok využíva zmysluplnú činnosť, ktorá pomáha k obnove postihnutých funkcií.

V našom Domove sociálnych služieb sa využíva kondičná ergoterapia pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Jany Hiczérovej. Kondičná ergoterapia je záujmová a zmysluplná činnosť odvíjajúca sa od pôvodných návykov a zručností klientov, ktorá zahŕňa –

-    Remeselnú činnosť – ručné práce (vyšívanie, štrikovanie, háčkovanie, ...), prácu s papierom, drevom, textilom, prírodným materiálom,..., výtvarnú činnosť (kreslenie, maľovanie, práca s keramickou hmotou,...);          

-       Spoločenské hry – doskové hry (dáma, človeče nehnevaj sa, šachy,...), kartové hry (sedma, žolík,...), vzdelávacie a logické hry;

-       Športové a pohybové aktivity (stolný tenis,... práca v záhrade a okolo areálu), vychádzky;

-    Ostatné činnosti – premietanie TV (filmy, rozprávky,... počúvanie hudby, poviedok,...), posedenie pri káve, čaji,...prezeranie a čítanie novín, časopisov, kníh, spomínanie na staré časy,...

Kondičná ergoterapia má za úlohu udržať a posilniť všetky zdravé funkcie, podporovať fyzickú a psychickú aktivitu, motivovať k voľnočasovým aktivitám klientov, ktorí už nie sú alebo nemôžu byť v pracovnom procese. U seniorských klientov má za cieľ zachovať, obnoviť alebo zlepšiť ich sebestačnosť a zvýšiť kvalitu života v zariadení. Je vykonávaná cielene za účelom spoločných stretnutí zameraných na tvorivú činnosť.

Našou snahou je motivovať našich dospelých a seniorských klientov k pozitívnemu zamestnávaniu mysle, k odpútavaniu sa od súčasných problémov, napomáhať im k duševnej rovnováhe a vypĺňať im voľný čas. Pri plánovaní jednotlivých činností vychádzame zo životných príbehov našich klientov, zo spôsobu ich predchádzajúceho života, z trávenia ich voľného času, z ich individuálnych potrieb a záujmov.

Účelom nášho úsilia je zlepšenie fyzickej a psychickej kondície klientov, aktívne zapájanie sa do činností, kooperácia a spokojnosť klientov.