» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Doplnkové služby

Domov sociálnych služieb zabezpečuje pre klientov - rehabilitačnú činnosť, kadernícke služby, pedikúru, služby Božie a úschovu cenných vecí.

Rehabilitačná činnosť

Rehabilitačná činnosť je vykonávaná rehabilitačným pracovníkom strediska DSS, na základe doporučenia lekára.

Kadernícke služby

Dlhoročnou spoluprácou s kaderníckym salónom Šarm pri SOŠ vo Zvolene zabezpečujeme pre našich klientov každý štvrťrok a podľa potreby kadernícke služby.

Pedikúra

Našim klientom podľa potreby zabezpečujeme aj pedikúru v spolupráci s pedikérkou p. Zuzkou.

Kultúrna činnosť:

Stredisko DSS Zvolen pri organizovaní kultúrnej činnosti dlhodobo spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Zvolene, Základnou umeleckou školou vo Zvolene, materskými školami. Organizujeme návštevy divadelných predstavení, výstav a iných kultúrnych podujatí.

Naši klienti majú k dispozícii aj kávomat, pingpongový stôl, chodiaci pás a majú možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas spoločenskými hrami.

Ostatné

V stredisku DSS Zvolen je zriadená kaplnka pre vykonávanie bohoslužieb. Bohoslužby sa konajú pravidelne:

  • katolícke 1 x týždenne
  • evanjelické 1 x mesačne