» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Branno-športové hry - Lieskovec 2013

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2013 » Branno-športové hry - Lieskovec 2013

  • Branno-športové hry
    Branno-športové hry

Dňa 20. júna 2013 sa v areály Obecného športového klubu v Lieskovci konali Branno-športové hry pre zamestnancov DD a DSS Zvolen – Záhonok a strediská DSS – M.R. Štefánika vo Zvolene, DSS – Symbia vo Zvolene a DD a DSS – Zvolenská Slatina. Prítomných privátala pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová, ktorá následne nato zahájila pretek BŠH. Za hlavného rozhodcu BŠH bol zvolený bývalý riaditeľ DD-DSS Terany a náš kolega Mgr. Milan Sviatko. Na akciu boli pozvaní aj zástupcovia z VÚC BBSK - PhDr. Katarína Ľuptáková, Mgr. Marcela Pompurová a Mgr. Emilia Záthurecká. Počasie nám prialo, takže sme sa mohli s chuťou a nasadením pustiť do športovania a zmerania si svojich síl. Každé zariadenie reprezentovali traja zamestnanci, ktorí sa predviedli v piatich súťažných disciplínach: beh na čas, streľba na terč, hod medicinbalom, jazda na koni a vedomostná súťaž, ktorá pozostávala z 19 otázok. Medzi jednotlivými disciplínami nás povzbudzovali naši kolegovia. Všetci súťažiaci si odniesli odmenu v podobe vecných darov a medailí, ktoré pripravili klienti z DSS - Symbia vo Zvolene. Naše zariadenie získalo krásne 2. miesto. Niektoré z disciplín, ako jazda na koni a streľba na terč si vyskúšali aj naši hostia zástupcovia VÚC BBSK. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený pitný režim, ktorý sme v tento horúci deň nemohli vynechať a občerstvenie – bryndzová nátierka, pagáčiky a guláš, za ktorý dostal kuchár DD-DSS Záhonok – Zvolen ocenenie – hlinenú medailu v podobe kuchára. Tento Branno-športový deň bol spojený aj s teoretickou prednáškou BOZP a praktickou ukážkou hasenia požiaru hasiacimi prístrojmi rôzneho druhu.Zrelaxovaní a unavení zo športu a slniečka, ale s dobrou náladou sme sa rozišli.

Autor: Mgr. Jana Hiczérová - sociálna pracovníčka

Vložila, dňa: 26.06.2013 Mgr. Jana Hiczérová