» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Liečenie knihami

AKTIVIZAČNÉ ČINNOSTI » Liečenie knihami

  • Individuálna biblioterapia
    Individuálna biblioterapia
  • Skupinová biblioterapia
    Skupinová biblioterapia
  • Skupinová biblioterapia
    Skupinová biblioterapia

Liečenie knihami, ktoré sa aplikuje aj v našom zariadení či už individuálnou alebo skupinovou formou, pomáha našim klientom účelne využívať svoj voľný čas.

Čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré nám ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Dáva nám možnosť vytrhnúť sa zo všednosti dní a zažiť rôzne dobrodružstvá. A je nádherné, ak sa táto krásna aktivita dokáže spojiť s liečbou a dokáže uľaviť rôzne vnútorné tenzie klientov, že im ponúkne možnosti, ako sa vyrovnať so svojou ťaživou situáciou, pomáha im prekonávať ich depresívne stavy a duševné krízy alebo riešiť ich vnútorné psychické konflikty.

Naše zariadenie už niekoľko rokov úzko spolupracuje s Krajskou knižnicou vo Zvolene, ktorá pre našich klientov pravidelne zabezpečuje knihy a časopisy.

Skupinové stretnutia sú aplikované pracovníčkou Krajskej knižnice zo Zvolena Mgr. Zuzanou Mackovou a sociálnou pracovníčkou Mgr. Janou Hiczérovou.