» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda s p. Jozefom Michalíkom z Mestskej polície vo Zvolene

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Beseda s p. Jozefom Michalíkom z Mestskej polície vo Zvolene

Dňa 08. februára 2019 do nášho zariadenia zavítal preventista inšpektor p. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, ktorý v rámci preventívneho vzdelávacie programu prišiel našim zdravotne postihnutým dospelým a seniorom porozprávať o prevencii kriminality a dopravnej výchove. Sú to problematiky, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Beseda bola najprv zameraná na problematiku podvodných konaní na starších ľuďoch. Inšpektor p. Jozef Michalík našich prijímateľov sociálnej služby upozornil na podvodné praktiky predajcov a firiem, ktoré používajú za účelom obohatenia, získania finančných úspor a zmocnenia sa ich majetku. Vyzýval ich k zvýšenej ostražitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú lebo môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali. Hovoril im o tom, že starší ľudia z dôvodu prílišnej dôverčivosti sa často stávajú obeťami a prídu tak o nemalé peniaze. Ďalej ich upozornil na zvýšený počet vreckových krádeží v obchodných centrách a na trhoviskách najmä v období pred vianočnými sviatkami.

Ďalšia téma bola zameraná na bezpečnosť v doprave a prevenciu dopravných nehôd. Inšpektor p. Jozef Michalík porozprával našim prijímateľom sociálnej služby o tom, ako sa správa chodec a vozíčkar v cestnej premávke a vyzýval ich k zvýšenej opatrnosti a bezpečnosti na cestách dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a nosením reflexných prvkov. Zároveň ich upozornil, že iba zodpovedným prístupom a jednoduchým dodržiavaním zákona môžu prispieť k bezpečnosti na našich cestách.

Touto cestou ďakujeme inšpektorovi p. Jozefovi Michalíkovi z Mestskej polície vo Zvolene za hodnotné a prínosné informácie.

Autor článku, vložil dňa: 08. februára 2019 – Mgr. Jana Hiczérová