» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda na tému Veľká noc a jej tradície

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2016 » Beseda na tému Veľká noc a jej tradície

 • Veľkonočné tradície 1
  Veľkonočné tradície 1
 • Veľkonočné tradície 2
  Veľkonočné tradície 2
 • Veľkonočné tradície 3
  Veľkonočné tradície 3
 • Veľkonočné tradície 4
  Veľkonočné tradície 4
 • Veľkonočné tradície 5
  Veľkonočné tradície 5
 • Veľkonočné tradície 6
  Veľkonočné tradície 6
 • Veľkonočné tradície 7
  Veľkonočné tradície 7

Tradične s blížiacimi sa „veľkonočnými sviatkami“ k nám dňa 22. marca 2016 opäť zavítala pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena p. Anna Farbiaková, ktorá si pre našich zdravotne postihnutých klientov pripravila pútavú besedu na tému „Veľká noc a jej tradície“. Celá beseda bola spestrená prezentáciou na diaprojektory spojená s hovoreným slovom a ukážkou knižných publikácii k danej téme.

Svojim pútavým rozprávaním previedla našich klientov obdobím veľkonočných sviatkov od Kvetnej nedele, ktorá je v poradí šiestou pôstnou a zároveň poslednou nedeľou v 40-dňovom období veľkého pôstu, ktorý sa začína Popolcovou stredou až po Veľkonočný pondelok, ktorý je dňom slávenia vzkriesenia Ježiša Krista a tradične je spojený so šibaním a oblievaním dievčat vodou. Priblížila im tradície tohto najstaršieho a významného kresťanského sviatku, o ktorom s nimi besedovala, čím si spoločne zaspomínali a oživili spomienky na trávenie veľkonočných sviatkov kedysi.

Spoločenská miestnosť sa niesla v duchu veľkonočných sviatkov aj vďaka výzdobe veľkonočných prác našich zdravotne postihnutých klientov, ktoré vyhotovili v rámci zmysluplnej tvorivej činnosti, ktorá slúži ako terapeutický prostriedok v ergoterapii.

Touto cestou chceme ešte raz poďakovať p. Anne Farbiakovej za príjemne strávené chvíle v jej spoločnosti a zároveň ďakujeme aj vedeniu Krajskej knižnice vo Zvolene za ústretovosť a dlhoročnú spoluprácu.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s p. Annou Farbiakovou a na tému, ktorú si pre nás pripraví.

Autor článku, pridal dňa: 23. marca 2016 – Mgr. Jana Hiczérová