» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda na tému „Apríl mesiac lesov“

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Beseda na tému „Apríl mesiac lesov“

Jedno staré múdre príslovie hovorí – „Bez lesa niet vody, bez vody niet života“. Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou prírody, v ktorej tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo. Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti. „Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť“ – Albert Einstein.

Dňa 23. apríla 2019 sme do nášho zariadenia Domov sociálnych služieb vo Zvolene opäť pozvali pracovníčku Krajskej knižnice zo Zvolena - Mgr. Zuzanu Mackovú, ktorá našim prijímateľom sociálnej služby porozprávala a cez dataprojektor odprezentovala veľa poučných a zaujímavých informácií na tému „Apríl mesiac lesov“, ktorý sa oslavuje už od roku 1952.

Beseda po veľkonočných sviatkoch bola pre našich prijímateľov sociálnej služby opäť veľmi príjemným spestrením v dopoludňajších hodinách. Účastníci sa počas besedy dozvedeli mnoho poučných informácií a to nielen tie, o ktorých už mali vedomosti ale zároveň získali mnoho nových a cenných informácii. Prejavovali záujem o danú tému, chceli sa dozvedieť viac a ich prirodzená zvedavosť ich podnecovala k tomu, aby sa neustále pýtali a zároveň spoločne besedovali. Naše spoločné stretnutie sme ukončili krásnym citátom Indiánskeho kmeňa Cree – „Až keď bude vyrúbaný posledný strom, až keď bude otrávená posledná rieka, až keď bude ulovená posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Ďakujeme Mgr. Zuzane Mackovej za príjemne strávené chvíle počas besedy, bohaté a hodnotné informácie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Autor článku, vložil dňa: 23. apríla 2019 – Mgr. Jana Hiczérová