» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda - Miesto môjmu srdcu blízke

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Beseda - Miesto môjmu srdcu blízke

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý je sprevádzaný babím letom, rannými hmlami a je plný krásnych čarovných farieb. Október je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. 

Pri tejto príležitosti dňa 22. októbra 2019 v dopoludňajších hodinách do nášho zariadenia Domova sociálnych služieb vo Zvolene, opäť prijala pozvanie pracovníčka Krajskej knižnice vo Zvolene Mgr. Zuzana Macková, ktorá si pre našich klientov pripravila besedu na tému „Miesto môjmu srdcu blízke“.

Spracovanou prezentáciou cez dataprojektor predstavila našim klientom mesto, ktoré je blízke jej srdcu. Tým mestom je Banská Štiavnica, tzv. „Strieborné mesto“, ktoré dýcha slávnou baníckou minulosťou. Je ukryté v Štiavnických vrchoch na strednom Slovensku a má svoje neopakovateľné čaro. Priblížila im pár výnimočných historických skvostov typických pre toto mesto, ako napr. námestie Svätej trojice, banskoštiavnická Kalvária, najväčší stavebný komplex Kammerhof, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, ... Spomenula im aj zámky lásky na dome Maríny a najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete - Marína, ktorá vznikla vďaka nenaplnenej láske romantického spisovateľa Andreja Sládkoviča k Maríne Pischlovej. Klienti mali možnosť oboznámiť sa a dozvedieť sa viac aj o umelých vodných nádržiach - tajchoch, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Štiavnice. Ich pozorné sledovanie a počúvanie zaujímavostí z histórie tohto banského mesta sa striedalo s ich aktívnym zapájaním sa do rozhovoru. Aj oni prezradili, ktoré miesta sú blízke ich srdcu. 

Bohatú a pútavú besedu sme ukončili video dokumentom o meste Banská Štiavnica, ktoré patrí medzi najkrajšie a historicky najzaujímavejšie mestá na Slovensku a je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Klienti za krásne dopoludňajšie chvíle Mgr. Zuzane Mackovej poďakovali veľkým potleskom a na pamiatku jej odovzdali ručne zhotovené darčeky.

Autor článku, pridal dňa: 22. októbra 2019 – Mgr. Jana Hiczérová