» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda "28. október 1918 vznik Československej republiky"

Aktuality » Beseda "28. október 1918 vznik Československej republiky"

  • Beseda - Vznik ČSR
    Beseda - Vznik ČSR
  • Beseda - Vznik ČSR
    Beseda - Vznik ČSR
  • Beseda - Vznik ČSR
    Beseda - Vznik ČSR

V tomto roku 2018 oslavujeme 100. výročie od vzniku Československej republiky, kedy sa náš národ stal slobodným, vďaka odhodlaniu a snahe významných osobností M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, ktorí vybojovali pre svoj národ slobodu a demokraciu a navždy zmenili postavenie a kultúru národa.

Dňa 19.06.2018 sa pri príležitosti tohto jedinečného jubilea konala v našom zariadení beseda, ktorú pre našich klientov pripravila pracovníčka Krajskej knižnice vo Zvolene Mgr. Zuzana Macková. Spracovanou témou prezentovanou cez dataprojektor a hovorové slovo priblížila našim klientom okrem politického systému aj kultúru, módu a spisovateľov počas tohto obdobia.

Ďakujeme za prezentáciu zaujímavého historického faktu a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Autor článku, vložil dňa: 06.07.2018 – Mgr. Jana Hiczérová