» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda „Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku“

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » Beseda „Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku“

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... je jedna z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových pesničiek na Slovensku. Prechodným obdobím medzi zimným a jarným obdobím sú fašiangy. Ich dĺžka je premenlivá, pretože je podmienená začiatkom 40-dňového pôstneho obdobia, ktorý sa vždy začína tak, aby veľkonočná nedeľa začala vždy prvou nedeľou po prvom jarnom splne. Fašiangy začínajú po sviatku Troch kráľov a končia Popolcovou stredou, ktorá tento rok vychádza na 6. marca.

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Je to obdobie počas, ktorého prevláda bujará zábava, organizujú sa zabíjačky, plesy a svadby. V každom kraji majú fašiangy iný názov aj zvyky ale jedno majú spoločné a tým je veselica, jedenie a nadmerné popíjanie alkoholu. Tradičnými jedlami tohto obdobia boli fánky, šišky, pampúchy, rôzne záviny a tradičné zabíjačkové špeciality.

V minulosti boli fašiangy aj časom poriadku a ich neodmysliteľnou súčasťou boli tradičné fašiangové hry, ako napr. fašiangové sprievody masiek, ktoré mali magicko-rituálny význam a symbolické pochovávanie basy, ktoré sa konalo na poslednej fašiangovej zábave, čo zvestovalo zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu.

O zvykoch a tradíciách počas fašiangov na Slovensku nám dňa 27. februára 2019 prišla porozprávať a prostredníctvom dataprojektoru odprezentovať pracovníčka Krajskej knižnice vo Zvolene Mgr. Zuzana Macková, ktorej za túto hodnotnú a spoločne strávenú besedu ďakujeme.

Autor článku, pridal dňa: 27. februára 2019 – Mgr. Jana Hiczérová