» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Výtvarná činnosť

Aktivizačné činnosti » Výtvarná činnosť

 • Výtvarná činnosť
  Výtvarná činnosť
 • Výtvarná činnosť
  Výtvarná činnosť
 • Výtvarná činnosť
  Výtvarná činnosť
 • Výtvarná činnosť
  Výtvarná činnosť

Klienti veľmi radi aktívne trávia svoj voľný čas, chcú sa venovať činnostiam, ktoré ich bavia alebo sa chcú niečo naučiť. Jednou z činností je aj výtvarná činnosť.  

Výtvarná činnosť je v našom zariadení vnímaná ako voľnočasová, odpočinková tvorivá činnosť, ktorá obohacuje život klientov. Zahrňuje podporu ich záujmov, pomoc pri ich rozvíjaní a má terapeutickú funkciu, ako v zmysle psychickom tak i vo fyzickom.

Prostredníctvom výtvarnej činnosti, ktorá v našom zariadení využíva konkrétne tvorivé činnosti, ako je maľovanie, kreslenie, modelovanie môžu klienti hľadať sami seba a objavovať v sebe časť svojho tvorivého „Ja“, o ktorom doteraz možno ani nevedeli. 

Výtvarná činnosť obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímanie, sebavyjadrenie, sebareflexiu a pocity uvoľnenia. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa, odpočinúť si. U našich klientov je aplikovaná pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Jany Hiczérovej.