» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktivity v marci 2023

AKTUALITY » Aktivity v marci 2023

V marci sme pre našich obyvateľov zorganizovali dva obľúbené turnaje - stolnotenisový a turnaj v stolnom futbale. Nechýbali ani prípravy na veľkonočnú výzdobu, tradičná angličtina, tréning pamäti a tvorenie v DSS Symbia.

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 29. marca 2023