» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktivity v januári 2024

AKTUALITY » Aktivity v januári 2024

 • Žolík I
  Žolík I
 • Žolík II
  Žolík II
 • Taktizovanie pri "Dáme"
  Taktizovanie pri "Dáme"
 • Prevencia I
  Prevencia I
 • Prevencia II
  Prevencia II

     V januári sme pre obyvateľov nášho ZSS pripravili dva turnaje - v kartovej hre "Žolík" a v spoločenskej hre "Dáma". Na obidvoch turnajoch bola príjemná atmosféra - účastníci rozmýšľali, taktizovali, smútili keď sa im nedarilo a tešili sa z úspechov. Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme. 

     12. januára 2024 naši klienti navštívili v Divadle Jozefa Gregora Tajovského divadelné predstavenie "Škola základ života" - slávnu českú komédiu z obdobia prvej Československej republiky. Predstavenie sa im veľmi páčilo, odchádzali plní príjemných dojmov.

     25. januára 2024 sa uskutočnila beseda s p. prokurátorkou a s preventistkou Policajného zboru SR. Tieto dve dámy podali klientom základné informácie o tom, aký je základný rozdiel medzi krádežou a lúpežou, kto je chránená osoba, čo je trestný čin, aké sú postihy pri porušovaní zákona. Ďalej im vysvetlili, ako chrániť samých seba pri kontakte s neznámymi osobami a v cestnej premávke. 

Autori článku: Mgr. Ivan Škriniar, Mgr. Eva Žaťková

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 26. januára 2024