» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Aktivity v januári 2023

AKTUALITY » Aktivity v januári 2023

 • Všetko treba pekne odložiť...
  Všetko treba pekne odložiť...
 • Výstava pohľadníc I
  Výstava pohľadníc I
 • Výstava pohľadníc II
  Výstava pohľadníc II
 • Ergoterapia v DSS Symbia
  Ergoterapia v DSS Symbia
 • Človeče, nehnevaj sa
  Človeče, nehnevaj sa

Sviatočné obdobie sme ukončili zložením vianočnej výzdoby a návštevou výstavy vianočných pohľadníc, ktorú pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne. Pohľadnice z minulého storočia nás zaujali a na chvíľu voviedli do starých čias.

Okrem pravidelných aktivít - tvorbe z hliny v DSS Symbia, tréningu pamäti a kurzu angličtiny, si naši obyvatelia zasúťažili pri turnaji v "Človeče, nehnevaj sa".

Pridala, dňa: Mgr. Eva Žaťková, 31. januára 2023