» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

5. ročník vedomostnej súťaže "Milionár" v DSS

AKTUALITY » Aktuality z roku 2019 » 5. ročník vedomostnej súťaže "Milionár" v DSS

 • ceny pre výhercov
  ceny pre výhercov
 • p. Igor Zdút
  p. Igor Zdút
 • p. Alena Vachovcová
  p. Alena Vachovcová
 • p. Matúš Priadka
  p. Matúš Priadka

Opäť sme sa stretli  pri ďalšom ročníku vedomostno-zábavnej súťaže „Milionár“. Súťaženie podporuje logické myslenie, súťaživosť vedie k rozširovaniu obzoru. Súťažiacich, ale hlavne k uvoľneniu emócii – smiechu, radosti, čo celé prispieva k dobrej pohode. Súťaž upevňuje vzťahy v komunite klientov, pretože ich zbližuje spoločnými zážitkami a zostáva dlho v pamäti klientov. O svojich dojmoch zo súťaženia rozprávajú klientom, ktorí nesúťažili, ale sa tiež  zdôverujú aj svojim príbuzným v priebehu návštev.

Dňa 22.2.2019 sa jedenásti klienti prihlásili na zmeranie si svojich vedomosti v predmetnej súťaži a pritom sa skvele zabavili s ostatnými klientmi zariadenia. Pre súťažiacich bolo pripravených  400 otázok z oblasti športu, filmu, hudby, histórie a porekadiel. Výsledky boli veľmi tesné, na prvom mieste sa umiestnil pán Igor Zdút, na druhom mieste sa umiestnila pani Alenka Vachovcová a na treťom sa umiestnil pán Matúš Priadka. Všetci súťažiaci odchádzali s úsmevom na perách a s nadšením opäť sa zúčastniť  ďalšieho ročníka súťaže Milionár.

Vyjadrujem poďakovanie súťažiacim, ale aj klientom-publiku za krásne prežité chvíle čo prispelo k obohateniu rozmanitosti života v DSS.

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložil dňa: 25. februára 2019 – Mgr. Jana Hiczérová